2. osztály nyelvtan

1. forduló:
Magánhangzók
és mássalhangzók

2. forduló:
Így vagy úgy?

(j/ly )

3. forduló:
Szóban szó

(nyelvtani rejtvények)

4. forduló:
Helyesen írni jó!

(mondatfajták)

2. osztály nyelvtan feladatlapok

2. osztály nyelvtan mintafeladat